Kiso Valley: Ono-no-taki, Nezame-no-toko, Kiso-no-kakehashi